Make your own free website on Tripod.com

KIBRIS TÜRK HALK DANSLARI


ğEDİTÖRDEN
ğKIBRIS'TAN HABERLER
ğKIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
ğKİM KİMDİR ?
ğFİLATELİ
ğKİTAP
ğKIBRIS TÜRK MUTFAĞI
ğİLETİŞİM
ğAYŞE İNGİLTERE'DE
ğASKER MEKTUBU
ğLİNKLER

 ANA SAYFA

e@mail

 Sayfa yenilemelerinden ve yeni başlıklardan haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi yazın.    

Editör
Metin ÇETİN

webmaster&desing
Oğuz ÇETİN

 

Kıbrıs Türk Halk Dansları, HAS-DER’in 18’inci sempozyumunda tartışıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde, “2000’li Yıllarda Kıbrıs Türk Halk Danslarının Durumu ve Geleceğe Yönelik Düşünceler” konulu sempozyumda, halk dansları konusunda araştırma eksikliği, dağınık örgütlenme, işbirliği ve diyalogsuzluk nedeniyle yozlaşma yaşandığı vurgulandı.

Konuşmacılar, halk sanatları dernekleri arasında işbirliği ve merkezi kurumlaşmanın yanında, devletin yol gösterici olması, bilgilerin arşivlenmesine önem verilmesi, özerkliğin sağlanması, profesyonelliğin gündeme getirilmesi, eğitmen sorununun aşılması, halk danslarının gençliğe ve halka sevdirilmesi ve devletin kuruluşlar arasında ayırım yapmaması gerektiğini savundular.

folklor2.jpg (17200 bytes) folklor6.jpg (23257 bytes)

Kıbrıs Türk Folklorunun geleceğini yakından etkileyen bu sempozyumda yapılan konuşmalardan bazıları şöyle;

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Mehmet Altınay halk bilimcilerin sağladıkları bilgilerin azımsanmayacak düzeyde olduğunu söyledi. Halk danslarının eğlence olmanın ötesinde sanat da olduğuna dikkat çeken Altınay,şöyle konuştu: “Bakanlığımız aynı alanlarda etkinlik gösteren kuruluşlara eşit mesafede bulunmaya gayret gösterirken, üretme uğraşı içinde bulunan kuruluşlara olanakları ölçüsünde destek vermeye çalışmaktadır. Güzel sanatlar alanındaki çalışmalara bilimsel motivasyon kazandıracak Sanat Kurumu Yasa Tasarısı Cumhuriyet Melcisi’nin gündemindedir. Halk Sanatları Derneği’nin kuruluşundan bugüne göstermiş olduğu performans her türlü takdirin üzerindedir. Bulup ortaya koyduğu değerli bilgiler, geleceğe toplumsal ortak mirasımız olarak taşınacaktır.    folklor.jpg (20694 bytes)

HAS-DER Başkanı Ali Nebih, açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkünün kültürel mirasının tükenmekte olduğuna dikkat çekerek amaçlarının kültür değerlerini geleceğe taşımak olduğunu vurguladı. “Kültürel mirasımızı tüketmekle aslında geleceğimizi tüketiyoruz” diyen Nabih, halk sanatlarını bilimsel temelde araştırıp korumak üzere bir enstitü kurulmasına çalıştıklarını kaydetti. Has-Der’in düzenlediği sempozyumlarda bugüne kadar 80’i aşkın bildiri sunulduğuna işaret eden Nebih, sözkonusu bildirilerin yayınlandığını ve arşivlendiğini, gelecek nesillerin bunlardan yararlanabileceğini ifade etti. Nebih, ilgili tüm çevrelerin katılımıyla halk sanatları konusunda atölye çalışmaları düzenlenmesi ve karşılaşılan sorunların aşılması dileğinde bulundu.

folklor4.jpg (21888 bytes)Sempozuyumda ilk bildiriyi sunan Devlet Halk Dansları Topluluğu Temsilcisi Salahi Döşemeci, Kıbrıs Türk Halk danslarının Rumlardan da Anadolu’dan da etkilenerek şekillendiğini söyledi. Halk danslarında beğeni amacıyla değişiklikler yapıldığını ve bunun oyunlarda yozlaşmaya neden olduğunu belirten Döşemeci, son birkaç yılda dernekler arasında gelişen diyaloğun bu olumsuz gidişi asgariye indirdiğini ve olumlu gelişmeler sağladığını kaydetti. Döşemeci, “Bölünerek küçülmemeliyiz. Birleşerek büyümeliyiz” dedi. Halk danslarının Kıbrıs Türkünün uluslararası alanda dünya toplumlarıyla boy ölçüştüğü ve temsiliyet sağlanan bir alan olduğuna işaret eden Döşemeci, özetle şunları kaydetti: “Halk dansları konusunda profesyonellik ve yarı profesyolelliğe gidilmelidir. Devlet halk dansları ekiplerinde buna başlanabilir. Özveriyle ancak bugün geldiğimiz yere kadar gelebiliriz. Daha ileriye gidilebilmesi için profesyonelleşme gereklidir.”  folklor5.jpg (19107 bytes)

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Temsilcisi Fatoş Giritli, teknolojik gelişmeler ve değişen yaşam koşulları nedeniyle geleneksel kültürün kaybolduğuna dikkat çekerek geleneksel değerlerin korunması, arşivlenmesi ve genç nesillere aktarılıp sevdirilmesinin önemine dikkat çekti. Halk kültürünün bilimsel boyutlarda araştırılması üzerinde duran Giritli, halk danslarında bilimsel araştırma ve eğitimin çok önemli olduğunu anlattı. Halk danslarının son derece popüler ve yaygın olduğunu ifade eden Giritli, ancak araştırmaya daha fazla önem verilmesi ve devletin desteğini artırması gerektiğini sözlerine ekledi.

folklor8.jpg (18120 bytes)Gençlik Dairesi Halk Dansları Topluluğu Temsilcisi Tanju Hastunç, halk danslarına, Türkiye’nin değişik yörelerinden toplam 7 dans öğrenerek başladığını ve yıllarca sadece bu dansları oynadıklarını, Kıbrıs Türk halk danslarının 1980’den sonra arştırılmaya ve oynanmaya başlandığını anlattı. Halk danslarının şekillenmesinde ideolojik fikir ayrılıklarının da etkili olduğu görüşünü savunan Hastunç, zaman içinde oyunlarda bozulma ve yozlaşmaların yaşandığını, bu hatayı kendisinin de yaptığını ifade etti. Bugün binlerce gencin halk danslarıyla uğraştığını anlatan Hastunç, yozlaşmanın önlenmesi, eğitmen sorununun aşılması ve oyunların gerçeğe uygun oynanmasının önemine dikkat çekti. Halkın sevgisinin kazanılması gerektiğini de kaydeden Hastunç, bir etkinlikte çocuğu oynadıktan sonra oradan ayrılan ailelerin bulunduğuna işaret ederek bu durumun son derece üzücü olduğunu vurguladı. Hastunç, halk danslarının gelişmesinde uluslararası temsiliyetin motivasyon sağladığını da sözlerine ekledi.    folklor3.jpg (18474 bytes)

HAS-DER Temsilcisi Kani Kanol, halk danslarını 1980 öncesi ve 1980 sonrası diye ikiye ayırdı. 1980 Öncesinde siyasi düşüncelerin ön planda tutulduğunu, 1980 sonrasında ise konunun bilimsel ve sanatsal temele oturtulduğunu anlatan Kanol, halk danslarının ülkedeki durumunun saptanması gerektiğini söyledi. Kanol, devletin derneklere eşit davranması gerektiğini de vurgulayarak konunun okullarda ciddi şekilde ele alınmasını istedi.Kanol, zaman içinde aslından ve amacından sapan halk danslarının sorunlarının aşılması için bu alanda faaliyet gösteren harkesin karşılıklı sevgi-saygı temelinde diyalog kurması, bireyselliğin önlenmesi ve toplumsal çıkarların ön plana çıkarılması, yozlaşmanın önlenmesi ve işbirliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kanol, “Esas sorun olan devlet eliyle yaratılan çarpık yapı ve ayırımcılık düzeltilmelidir” şeklinde görüş belirtti. Profesyonelleşme de olabileceğini kaydeden Kani Kanol, halk danslarında özerk yapılaşmanın önemine değindi. folklor7.jpg (18229 bytes)

Sempozyumda son konuşmayı yapan Lefkoşa Folklor Derneği Temsilcisi Ali Katipoğlu, Kıbrıs Türklerini temsil etmek üzere 1973’de İzmir Fuarı’na giden ekibin Gaziantep yöresinden bir oyun oynadığını ve bunun üzerine Gaziantep ekibinden “sizin kendi oyununuz yok mu oynayasınız” diye eleştiri aldığını anlattı. Has-Der’in Kıbrıs Türk Halk danslarının ortaya çıkarılmasında önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Katipoğlu, Has-Der’in daha geniş kitlelere ulaşabilmesi gerektiğini kaydetti. Dernekler arasında işbirliği ve diyaloğa önem verilmemesi nedeniyle zaman içinde bilimsellikten uzaklaşıldığını ve halk danslarında şov amacının öne çıktığını, oyunların yozlaştığını anlatan Katipoğlu, bilimselliğin esas olması ve oyunlarda standartlaşma sağlanması, bilgilerin arşivlenmesi gerektiğini söyledi. Katipoğlu, devletin halk sanatları derneklerine eşit şekilde destek vermesi, yol gösterici olması, bilimsel araştırma ve arşivlemeye önem vermesi, attığı her adımı araştırma ve bilgiye dayandırması gerektiğini vurgulayarak Kıbrıs Türk halk danslarının “çok da iyi bir durumda olmadığını” söyledi.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Kuruldu

KKTC’de faliyet gösteren ve halk dansları çalışmaları yapan dernekler bir federasyon çatısı altında toplandı.

Kıbrıs Türk Halkdansları Federasyonu, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü kuruluş çalışmalarını tamamladı. Sağlıklı bir koordinasyon ve işbirliği ortamı yaratmak amacını taşıyan federasyonun kurucu üyeleri şöyle;: Halk Sanatları Derneği (HAS-DER),
Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER),
Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD),
Yeni Boğaziçi Kültür, Sanat ve Çevre Derneği (YEKSAD),
Gençlik Merkezi Birliği (Gençlik Merkezi),
Değirmenlik Sanat Derneği (DES-DER),
Güzelyurt Amatör Sanatçıları Derneği (GASAD),
Türkmenköy Kültür ve Sanat Derneği (TÜSAD)
ve Girne Halk Sanatları Derneği (GİRSAD).”

Yukarı

Ana Sayfa