Make your own free website on Tripod.com

EKONOMİK ÖNLEMLER PAKETİ-3


ğEDİTÖRDEN
ğKIBRIS'TAN HABERLER
ğKIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
ğKİM KİMDİR ?
ğFİLATELİ
ğKİTAP
ğKIBRIS TÜRK MUTFAĞI
ğİLETİŞİM
ğASKER MEKTUBU
ğLİNKLER

 ANA SAYFA

e@mail

 Sayfa yenilemelerinden ve yeni başlıklardan haberdar olmak istiyorsanız e-mailinizi yazın.    

Editör
Metin ÇETİN

webmaster&desing
Oğuz ÇETİN

 

Yapısal Vergi Önlemleri

12.11 Vergi ve diğer kanunlarda, düşük kalan tutarları ile güncelliğini yitirmiş olan vergi, ceza ve harçlar artırılıp güncel hale getirilecektir. Vergi ve diğer kanunlarda yer alan maktu vergi, harç ve cezaların Tüketici Fiyatları Endeksi’ne bağlı olarak otomatik bazda artmasına olanak verecek yasal düzenlemeler.

12.12 Petrol ürünlerinde otomatik fiyatlandırma yapısına geçilerek piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırılacaktır. Ayrıca petrol ürünlerindeki vergilemede özel tüketim vergisi (ÖTV) adı altında ürün litresi veya kilogramı üzerinden Dolar bazında alınan maktu vergilemeye geçilerek bu ürünler üzerindeki KDV dışındaki diğer vergiler kaldırılacak ve ÖTV bütçede yer alan bir vergi geliri olacaktır. Oluşturulacak özel tüketim vergisi kapsamına sigara ve alkollü içecekler de alınıp bu ürünler üzerindeki KDV hariç diğer vergiler kaldırılarak sadece ÖTV alınacaktır.

12.13 Vergi kanunlarına ilişkin her türlü değişikliklerin sadece vergi kanunlarında olmasını sağlayacak yasal düzenleme yapılacaktır. Münhasıran vergi incelemesine dönük bir grup oluşturularak vergi incelemelerinin sayı ve oranı artırılacaktır. Yaygın ve yoğun denetimler yapılarak mükelleflerin kayıt ve belge düzenine uyması sağlanacak ve kayıt dışı faaliyet gösterenler kayıt altına alınacaktır. Vergi dilimleri ve asgari ücretin hedeflenen enflasyon oranında artışına izin verilecektir.

12.14 Borcunu süresinde ödemeyen mükellefler en kısa sürede tespit edilip cebri takip imkanları sonuna kadar kullanılarak kamu alacağının sürüncemede kalması önlenecektir. Vergi borçlarının stoku, yıllık, aylık seyri ve mükellef gruplarına dağılımı çıkarılacak ve borçlu mükellefler isim bazında kamuoyuna açıklanacaktır (Aralık 2000). Yeni herhangi bir vergi istisna, muafiyet ve teşviği getirilmeyecektir. Herhangi bir şekilde kısmi ya da tahsilatın hızlandırılması amacıyla da olsa vergi affı yapılmayacaktır

Harcama Önlemleri Devlet Teşkilat Yapısı ve Kadrolar

13. 1.07.2001 tarihinde yürürlüğe girmek üzere tüm dairelerin teşkilat yapıları gözden geçirilecek ve toplam standart kadro sayılarının belirlenmesi amacıyla bir çalışma yapılacaktır. Sözkonusu düzenleme yapılıncaya kadar kamu ve kamu nitelikli bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler, güvenlik kuvvetleri ve polis teşkilatı dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarına personel alımı (memur, işçi, sözleşmeli personel, geçici işçi, geçici personel dahil) ve hizmet satın alınması yoluyla personel istihdamı (temizlik vs.) durdurulacaktır. Sadece polis, öğretmen ve sağlık hizmetlerinde ilgili kamu kurumlarında emekli olanların yerine en fazla, o yıl emekliye ayrılanların sayısını aşmayacak şekilde kamu personeli istihdam edilebilir.

13.1 Bu çalışma sonucu belirlenecek toplam kadro sayısı yukarıda sıralanan kurum ve kadrolar, diğer bir ifade ile tüm Devlet teşkilatı için toplam nüfusun %5’ini geçmeyecektir. Bu amaçla, Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde dar kapsamlı bir çalışma komisyonu oluşturulacak, 31.03.2001 tarihine kadar çalışmalar sonuçlandırılacak ve TC teknik heyeti ile tartışılacaktır. 01.07.2001 tarihine kadar yeni teşkilat yapısı ve kadro reformu tümüyle yürürlüğe girmiş olacaktır.

13.2 1.07.2001 tarihinden itibaren 13’üncü paragrafta yapılması öngörülen yasal düzenlemelere göre ve boş kadro bulunması koşuluyla yeni personel alımı yapılabilecektir.

14. 1.10.2000 tarihinden 31.12.2001 tarihine kadar her iki ayda bir Hayat Pahalılığı uygulamasına devam edilecek ancak bu sürede konsolide yapılmayacaktır. 31.12.2001 tarihi itibarıyla hayat pahalılığının tamamı asli maaşa eklenecek ve bundan sonra toplam miktar maaş olarak tanımlanacaktır. 1.1.2000 tarihinden itibaren ise her iki ayda bir gerçekleşen enflasyon oranında maaşlar artırılacaktır. 1.1.2001 tarihinden itibaren yılda bir kez bir önceki yıl milli gelir artışı kadar reel artış yapılacak ve her iki ayda bir gerçekleşen enflasyon oranında maaş artışlarına devam edilecektir. Asli maaşa endeksli maaş dışındaki özlük hakları 1.1.2002 tarihine kadar gözden geçirilerek oranları düşürülecektir. Program süresince yukarıda belirtilenlerin dışında herhangi bir şekilde maaş artışı yapılmayacaktır.

15. 2000 yılı Aralık ayında peşin maaş ödemesi uygulamasına son verilecektir. 2001 yılında ödenecek olan 13. Maaş Aralık ayı yerine bu tarihteki nominal değeri üzerinden, 2002 yılı Mart ve Ağustos aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. 13. Maaş uygulamasına ilişkin olarak 2002 yılına son çeyreğinde performansa dayalı yeni bir sistem değerlendirilecektir.

16. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında polisler dahil ek mesai ödemeleri 1.10.2000 tarihinden itibaren kaldırılacaktır. Kamuda yeteri kadar personel olduğundan sağlık, gümrük ve sivil havacılık hizmetleri hariç tutulmak üzere ek mesai gerektirmeyen vardiya sistemi veya her 8 saat fazla mesai karşılığında 1 gün ek yıllık izin verlmesi uygulaması yasalaştırılacaktır. Ayrıca, öğretmenler için maaş karşılığı ders yükleri yeniden düzenlenecektir.

17. Yaz mesaisi uygulaması 2001 yılından itibaren 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında uygulanacaktır.

18. Sosyal Yardımlarda yeni düzenlemelere gidilecektir.

18.1 Muhtaç, yoksul ve özürlü maaşı alanlarla ilgili tüm dosyalar gözden geçirilecek, muhtaç olmayanların (aylık brüt asgari ücret kadar geliri olanlar) maaşları 1.1.2001 tarihinden itibaren kesilecektir. Muhtaç, yoksul ve özürlü maaşları net asgari ücret tutarını geçmeyecektir. Halen bu miktarın üzerinde yapılan ödemeler, bu miktara eşitlenene kadar artırılmayacaktır. Gelecek yıllarda muhtaç olmayanlara bu maaşların bağlanması veya yanlış beyan sonucu bağlanması hallerinde hem yararlanan kişiler hem de kamu görevlileri hakkında sorumluluk getiren düzenleme yapılacaktır.

18.2 Diğer sosyal yardım ödemeleri program süresince artırılmayacaktır.

Diğer Tedbirler, KİT ve Diğer Kamu Kuruluşları

Diğer konular

16.10.2000

Yukarı- Bölüm başına

Ana Sayfa